Temps Litúrgic

Seguint un costum documentat a l'Antic Testament i alhora molt propi del judaisme del seu temps, Jesús de Natzaret va passar quaranta dies tot sol al desert abans de proclamar públicament la Bona Nova. Aquest mateix període, dedicat al dejuni, la meditació, la pregària, l'almoina i l'enfrontament a la temptació (és a dir, a les pròpies limitacions) és el que proposa l'Església com a òptim per dur a terme un enfortiment espiritual, una regeneració interior que culminarà amb la gran celebració de la Pasqua. Els ornaments morats, l'absència de flors a l'església i la moderació en la música són recursos que ajuden a no perdre de vista aquest repte essencial de la vida cristiana: vèncer les petites morts de cada dia per associar-nos cada cop més profundament a la Vida.