Temps Litúrgic

No és Pasqua, no és Nadal, no és Advent ni és Quaresma... però això no vol dir que no hi hagi res a celebrar. Encara que el cicle del temps sagrat accentui, pedagògicament, uns dies i uns períodes per damunt d'uns altres, el missatge profund de l'Evangeli és precisament aquest: tota hora, tot moment, tot temps són els propicis per a convertir-se i regenerar-se, perquè cada dia és, en certa manera, Advent, Nadal, Quaresma i -sobretot- Pasqua. El temps de durant l'any és el temps ordinari, també aquell en el qual s'emmarquen les vacances d'estiu: un temps de color verd -un color amable i alegre- que invita a descobrir i a celebrar la presència de l'Infinit en la nostra vivència de cada dia.