Retaule de l'Esperit Sant de la Seu de Manresa

Bisbat de Vic

Pere Serra

La col.legiata basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa presideix la ciutat, dalt el Puig Cardener. De lluny ja s’admira la seva estructura gòtica, però entrar al seu interior és una experiència que no s’oblida.

És obligat seure una estona i deixar-se amarar per l’íntima immensitat que ens embolcalla, feta de llum, d’espai, de proporcions, d’elevació material i espiritual, de pedra i vidre, d’història i de fatigues humanes. Només després podem començar a caminar lentament dins el temple i arribar davant una gran obra mestra: el retaule gòtic de l’Esperit Sant.

El potent gremi de cuireter manresans, a finals del segle XIV, va encarregar al pintor Pere Serra un gran retaule per a ornar la seva capella, acabada de construïr a l’interior de la gran església. Fou fet en menys d’un any, i s’hi colocà l’any 1394, essent una de les millors obres sortides d’aquest famós  taller barceloní. Els confrares demanaren al pintor que el tema central del retaule fos la Pentecosta: l’adveniment de l’Esperit Sant sobre la Verge i els apòstols. És una escena meravellosa, tant per la seva execució com per la seva riquesa teològica. Hi pren un  protagonisme especial  Maria, on sembla que arriben tots els raigs –evocatius de les llengües de foc- que emanen de l’esperit en forma de colom abans que es reparteixin entre els apòstols. És insòlita la presència de dones en aquesta escena, com curiós és també el llibre obert als peus de Maria amb els primers versos del “Magnificat” escrits.

En les altres escenes del retaule se’ns mostren episodis de la presència activa de l’Esperit de Déu en l’obra de creació, redempció i santificació dels homes. Hom pot jugar, també, a endevinar quí representen les 36 petites figures pintades als muntants que separen les grans escenes. És llàstima que faltin tres taules que formaven el bancal original; avui són substituïdes per  una pintura de Lluís Borrassà, representant un crist jacent, feta el 1411 per un altre retaule.

Fitxa Tècnica

Retaule de l'Esperit Sant de la Seu de Manresa

Pere Serra i Lluís Borrassà

Últim quarts del segle XIV - Primer quart del segle XV

Pintura al tremp sobre fusta