Notícies

Restauració del Crist en Majestat de la Pobla de l'Illet

09/03/2015

Ubicada actualment a l'altar major de l'església, aquesta obra ha sofert diferents transformacions al llarg dels anys, tal i com ha determinat l'exhaustiu estudi realitzat pel CRBMC.

La intervenció feta pel Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC)  ha consistit en la desinsectació exhaustiva, l'estudi de l'obra i un seguit de processos encaminats a la conservació de la imatge. S'ha sotmès la talla a un tractament de desinsectació, que ha combinat l’acció curativa amb la preventiva.

A part de l’aplicació, mitjançant xeringa, d’un producte desinsectant, es va tancar la peça gairebé un mes a la cambra d’anòxia del CRBMC. Mitjançant aquest sistema, s’aconsegueix l’eliminació dels insectes en totes les seves fases i el decreixement de l’activitat de microorganismes (fongs i bacteris). Una vegada desinfectat el conjunt, s’ha separat el crist de la creu per poder tractar el revers. En aquest procés s’ha pogut observar el buidat que presentava el revers de la túnica, així com diverses reparacions de caràcter estructural, la més significativa de les quals ha estat comprovar que els braços no corresponen a l’obra original. D’altra banda, també s’han extret mostres per per estudiar la policromia actual de l’escultura, i també s’ha dut a terme un estudi radiogràfic per conèixer l’obra a nivell intern.

Pel que fa a la pintura, la intervenció s’ha adreçat a fixar els aixecaments, procés que s’ha combinat amb la neteja aquosa de la brutícia superficial i l’eliminació parcial de la pàtina d’envelliment que cobria tota la superfície. Finalment, s’han eliminat diverses massilles que cobrien bona part del cap, per tal de recuperar la talla original dels cabells.

 

Fitxa tècnica
Majestat de La Pobla de l'Illet
Pintura sobre fusta, segle XII
146 x 132 x 25 cm
Provinent de l'antic monestir de Santa Maria, La Pobla de Lillet (Berguedà)
Ubicat actualment a l'església parroquial de Santa Maria de La Pobla de Lillet (Berguedà)

Fotos: Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya