Notícies

Conclouen els treballs de restauración del quadre 'Jesús concedeix a Sant Francesc la indulgència de la Porciúncula'

15/10/2018

Es tracta d'un oli sobre tela emmarcat del segle XVIII propietat del bisbat de Solsona, del qual encara se'n desconeix l'autoria.

El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) ha restaurat el quadre "Jesús concedeix a Sant Francesc la indulgència de la Porciúncula" provinent de l'església de Sant Francesc de Cervera (Segarra), on l'obra va estar instal·lada fins fa uns tres anys.

Abans de la intervenció, l'obra es trobava molt malmesa, amb gran quantitat de pèrdues de capa pictòrica a causa de les precàries condicions ambientals en què ha estat al llarg del temps. L'objectiu de la intervenció s'ha concretat en l'estabilització de l'obra, per tal d'aturar el seu deteriorament i al mateix temps millorar la seva lectura. La restauració s'ha fet seguint el criteri de la mínima intervenció i el màxim respecte per tots els elements que constitueixen la història de l'obra.

El procés de conservació i restauració que es va fer ha estat l'estudi compositiu i l'examen de diagnosi de l'estat de conservació. Abans de traslladar l'obra al CRBMC, a Valldoreix, es va fer una intervenció d'urgència "in situ", per fixar les pèrdues de la capa pictòrica, així com una primera neteja de la brutícia acumulada en el revers i l'anvers.

Es va continuar amb una desinsectació pel sistema d'anòxia, la fixació de la capa pictòrica, el tractament de la tela de suport i el muntatge a un nou bastidor. Seguidament, s'hi ha fet la neteja química de la superfície pictòrica i el sistema de presentació, amb l'anivellament de les llacunes, l'envernissada de protecció i la reintegració pictòrica discernible a base d'un plomejat.

Les fases finals han estat l'emmarcament, previ tractament d'estabilització del marc; la protecció del revers del quadre, com a mesura de conservació preventiva, i el condicionament per exposar l'obra a la capella lateral de l'església de Sant Antoni de Cervera, on es podrà veure des d'ara.