Notícies

V Jornada Museus i Patrimoni de l'Església a Catalunya

10/11/2017

El Museu Diocesà de Tarragona acollirà el 17 de novembre la cinquena edició d'aquestes jornades, dedicada al patrimoni de l'Església durant el franquisme.

La jornada comptarà amb la participació d'alguns dels principals especialistes en aquesta temàtica. Aquesta jornada és una iniciativa del Museu diocesà i comarcal de Solsona, el Museu de Lleida: diocesà i comarcal, el Museu d'Art de Girona, el Museu Episcopal de Vic i el Museu Diocesà de Tarragona i té caràcter rotatiu. La participació requereix inscripció prèvia però la inscripció és gratuïta. Aquesta es pot fer al correu museu.diocesa@arqtgn.cat indicant nom, cognoms, NIF, correu electrònic i telèfon de contacte o trucant al 977 23 86 85 (Museu Diocesà de Tarragona).

Un cop superada l'ensulsiada de la Guerra Civil espanyola, l'Església catalana va iniciar un procés de recuperació patrimonial que va abastar àmbits com el de la restauració dels edificis malmesos i dels béns que en ells s'hostatjaven, la reorganització interna dels museus diocesans, o la reclamació dels dipòsits d'obres d'art efectuats durant el conflicte. Continuant amb el camí traçat en les jornades anteriors, ara es planteja abordar aquestes qüestions per detectar quins van ser els canvis i les continuïtats en relació al període prebèl·lic, i analitzar fins a quin punt es va recuperar la normalitat en el marc de la política museística catalana d'època franquista.

Enllaços