Catalonia Sacra

Notícies

Es col·loca a l'església de Sant Joan de les Abadesses el facsimil del retaule de Saulet

21/06/2017

El bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova, va presidir el dissabte 10 de juny la benedicció del facsímil del Retaule de la Passió, Mort i Resurrecció de Jesús al Monestir de Sant Joan de les Abadesses.

La creació del facsímil i la seva col·locació en l’església del monestir és una de les accions que es contemplaren en l’acord que l’any 2002 van signar la parròquia i el bisbat de Vic per complir la demanda de Sant Joan de les Abadesses del retorn d’algunes peces de la seva parròquia que es guarden actualment al Museu Episcopal de Vic.

L’elaboració d'aquest facsímil del retaule gòtic ha comportat 6 anys de treballs, realitzats amb les tècniques més avançades. El procés de treball ha constat de la digitalització ultra precisa de l’obra en 3D, el fressat mecànic dels blocs d’alabastre i l’acabat manual per part d'un escultor. Per les seves dimensions i característiques, el facsímil d’aquesta peça és únic a Europa; s'ha convertit en un punt de referència d'àmbit internacional pel que fa a la utilització de noves tecnologies en el món de l'art.

El director del MEV i delegat de Patrimoni Cultural del bisbat de Vic, Josep Maria Riba, considera que aquesta còpia del retaule respon «als nous temps», ja que fa uns anys hauria estat impensable fer un treball d’aquestes característiques que permet veure l’obra al lloc per on va ser pensada gràcies a una còpia d’alta qualitat, i poder conservar l’original en un museu garantint temperatura, humitat, seguretat... El rector de Sant Joan de les Abadesses, David Compte, destacat el fet que l’obra es podrà tornar a gaudir «en el seu context original» i creu que aquesta actuació demostra la «mà estesa» entre la parròquia i el Bisbat de Vic a l’hora de solucionar la demanda d’aquesta parròquia.

El Retaule de la Passió, Mort i Resurrecció de Jesús de Bernat Saulet és una obra mestra del gòtic català. L’any 1341, l’església parroquial de Sant Joan i Sant Pau, de la vila de Sant Joan de les Abadesses, va contractar la realització d’un retaule amb l’escultor Bernat Saulet. El retaule conté vint escenes, compreses entre el diumenge de Rams i l’Ascensió.