Notícies

S'inicien les obres de conservació i restauració de l'església parroquial de Sant Agustí d'Alfara de Carles

03/06/2020

Els treballs, iniciats aquest més de maig, volen resoldre els problemes d'humitats, esquerdes i fissures que pateix l'edifici.

També es plantegen recuperar, en una altra futura fase, el conjunt d'arcs i voltes que es van enderrocar el segle passat pels desperfectes que havien provocat les humitats.

La primera fase consisteix en els treballs a les cobertes. L'obra està cofinançada pel Bisbat de Tortosa, la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura i tenen un cost de 142.780 euros. En concret es retiraran les plaques de fibrociment i els cavalls metàl·lics i les bigues de formigó pretesat de l'estructura que sustenta la coberta. També es retirarà el cel ras de canyís interior i es reconstruiran les cornises perimetrals que han desaparegut però que es poden restaurar a partir dels vestigis encara existents. També es recuperaran algunes finestres laterals a l'edifici per donar accés a més llum al temple i s'instal·larà una nova estructura de fusta com un joc de bastonets xinesos que generarà un efecte visual de corbes per recordar les antigues voltes desaparegudes. Finalment, es cobrirà amb plaques laminades la coberta lleugera i amb teula àrab la teulada tradicional.

Mentre durin les obres, els feligresos podran seguir assistint a missa en un centre que ha cedit l'ajuntament.

L'església de Sant Agustí d'Alfara de Carles és Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) i Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) per la seva torre-campanar. Data de la segona meitat del segle XVIII i és d'estil barroc, més classicista a l'interior i amb elements estilístics més tardans a la portalada. El temple està format per una planta rectangular de 25 metres de llargada per 18 metres d'amplada. A la cantonada nord-est se situa una torre de defensa quadrada, molt massissa i de més de 20 metres d'altura, d'origen medieval. Està coronada per una espadanya per a les campanes.

A l'interior no hi ha cimbori central. Té planta de saló - o hallenkirchen- formada per tres naus, amb tres crugies laterals pels costats llargs i quatre pilars exempts del barroc aragonès. Als peus de l'edifici es troba un cor alt sobre arcs rebaixats. La teulada és a dues aigües i a banda i banda de l'absis, les dues sagristies tenen menys altura. La portalada compta amb un frontispici còncau-convex en el qual apareix la data de 1786 –possible data de construcció del temple.

Enllaços