Notícies

Restaurades dues noves figures de l’arqueta de Sant Martirià de Banyoles

29/10/2019

L’Arqueta ja inclou totes les figures que s’han pogut recuperar fins ara. Les dues últimes, les de Santa Anna i Sant Cristòfol, es van recuperar l’any passat i des de l’abril eren a Madrid per ser restaurades.

Els treballs de restauració de les dues figures han tingut un cost de 4.000 euros i han consistit a retirar la sulfuració i la brutícia acumulada sobre els elements de plata, s’han corregit les llacunes de coler i s’ha aplicat una capa de protecció. La restauració ha anat a càrrec de l’Institut de Patrimoni Cultural d’Espanya, a petició de la Direcció General de Belles Arts.

L’actuació per part d’una empresa especialitzada es va fer in situ a les dependències del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, per tal de minimitzar els riscos de manipulació i trasllat del conjunt i garantir l’estabilitat de la peça.

Les dues peces es van recuperar l’any passat a Londres i Brussel·les. La figura de Santa Anna amb la Verge i el Nen estava en un estat de conservació estable, però amb opacitat i enfosquiment de la superfície metàl·lica per sulfuració de la plata. La representació de Sant Cristòfol amb el Nen, a més d’aquestes alteracions descrites a la figura de Santa Anna, presentava algunes deformacions a la figura del nen i a les cames del Sant, així com alguns talls i soldadures amb pèrdua de color. És possible que alguna d’aquestes dues figures fos modificada en alguna de les intervencions de l’arca documentades el 1734 i el 1806.

Amb aquesta actuació, també s’ha aprofitat per fer tasques de manteniment i conservació preventiva a l’Arqueta, netejant àrees puntuals de sulfuració de la plata sorgides per l’envelliment del vernís protector.

L’Arqueta de Sant Martirià és una obra mestra de l’orfebreria gòtica del segle XV d’una gran complexitat iconogràfica realitzada al taller dels Artau. Està treballada en plata sobre una ànima de fusta de xiprer que representa un temple cristià d’estil gòtic, enriquida amb la presència de relleus de figures de Sants i màrtirs inserits en fornícules. Aquestes figures també estan fetes en plata amb detalls sobredaurats i policromia a les carnacions.

El 12 de gener de 1980, René Alphonse van der Berghe, conegut amb el sobrenom d’Èric el Belga, va robar les 28 figures que adornaven l’Arqueta entrant al Monestir de Sant Esteve de Banyoles. Després d’una progressiva recuperació, s’han recuperat 21 de les 28 figures desaparegudes. 

El 19 de gener, celebració de sant Martirià, es va poder veure l’arqueta amb les figures recuperades en el ritual que se celebra cada any durant l’ofici de festa major al monestir de Sant Esteve.

 

  Ajuntament de Banyoles