Monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal

Bisbat d'Urgell

Passeig del Monestir

25590 Gerri de la Sal

Pallars Sobirà

973 620 092

Durada recomanada de la visita:45 min.

L'antic monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal es troba enfront de la població de Gerri de la Sal, a l'altre costat del riu Noguera Pallaresa.

Del conjunt només resta l’església de planta basilical, de grans dimensions, amb la nau central molt més ample i alta que les laterals, rematades per tres absis semicirculars. Separen les naus pilars cruciformes amb semicolumnes adossades amb capitells decorats, que suporten els arcs torals de reforç de la volta de canó de la nau central i els arcs formers de comunicació entre les naus. Les laterals són cobertes amb volta de quart de cercle dividides en tres trams per arcs de mig punt sustentats per semicolumnes adossades als pilars centrals i a les pilastres dels murs. L’interior de l’absis central és ornamentat amb columnes adossades que sostenen arcs cecs i un fris d’escacats que recorre la imposta de la volta de quart d’esfera i es prolonga en l’ampli espai presbiteral.

Als peus de les naus s’afegí un gran atri tripartit cobert amb voltes d’aresta. Al centre del mur de ponent s’obre la porta d’accés a l’església, de tres arcs en degradació sobre imposta amb escacats i dues columnes amb capitells decorats. Per damunt d’aquesta i sobre el nivell de l’atri s’aixeca l’imponent cloquer d’espadanya de tres cossos. Hi ha dues portes més, la de migdia que comunica amb el cementiri i la de tramuntana que comunicava amb el claustre, avui desaparegut. Exteriorment els absis són parcialment amagats per l’enorme edifici de la sagristia rematat per un cimbori. Només és visible el lateral nord i part del central, decorat amb arcuacions cegues que descansen sobre mènsules llises. Cobreixen les naus tres teulats, el central a dues aigües sobresurt per damunt dels laterals. Sota els ràfecs i tot al llarg dels murs laterals hi ha un ampli fris amb arcuacions, parcialment encegades al costat de migdia.

Entorn de l’església hi ha diferents construccions enrunades en l’espai que ocupaven les diferents dependències monàstiques.  Conserva un sarcòfag paral·lelepípede de pedra, tallat íntegrament en un únic bloc. Actualment descansa sobre dos peus, encaixats en la base i decorats amb figures zoomorfes, un lleó i un moltó ajaguts. Decoren la part frontal del sarcòfag tres cercles, un dels quals apareix tallat, amb complicades línies entrellaçades al seu interior, gravats amb un baix relleu molt poc marcat. El cobreix una tapa monolítica més llarga que el vas ja que fa uns 8 0 cm on hi ha representat en relleu la figura jacent d’un bisbe o un abat a la que hi manca la part dels peus. El fet que alguns relleus apareguin fragmentats i que els dos peus de suport i la decoració en cercles no estiguin centrats fa pensar que el sarcòfag no ens ha arribat sencer. La diferència de mides entre el vas i la tapa, que fa 80 cm de llar i també és més ampla que el vas, faria pensar que s’hauria aprofitat d’un altre sarcòfag.