Església parroquial de Santa Cecília de Molló

Bisbat de Vic

Carrer de l'Església, 9

17868 Molló

Ripollès

972 740 368 / 649 563 321

Nivell de protecció patrimonial: BCIN

Hi ha indicis per suposar que la parròquia de Molló ja funcionava, o estava a punt de funcionar,  l’any 904. Cal, per tant, situar els orígens de Molló en els primers passos del repoblament de Catalunya iniciat per Guifré el Pelós

L’església parroquial de Santa Cecília és una magnífica construcció romànica, oberta ala quatre vents i un xic allunyada del nucli urbà. Data de finals del s. XII i és un edifici auster, amb un absis molt desenvolupat i una volta lleugerament apuntada. El campanar, amb la base del s. XI, té quatre pisos, i cada pis és marcat per un joc de lesenes i arcuacions llombardes. En el pis superior, restaurat vers el 1952, hi ha dos ulls de bou a cada cara.

És molt remarcable el portal d’entrada, al mur de migjorn, pràcticament mancat d’elements esculpits. Sobre les arquivoltes i el timpà, llisos, trobem un ample coronament decoratiu, format successivament per una cornisa cilíndrica horitzontal, un fris de dents de serra, un rosari d’arcuacions cegues suportades per petites mènsules zoomòrfiques, un segon fris de dents de serra i, finalment, una imposta decorada amb tiges i palmetes esculpides. Aquest conjunt es troba bastit en un mur sobresortint , adossat al mur de la nau, i sota un petit ràfec en terrat.

A l’interior, hi trobem dues capelles poc fondes, que apunten just un inici de creuer. La seva poca fondària s’aprecia també observant des de l’exterior, on només es perceben uns murs del mateix gruix que el que allotjava la portada. A l’interior del presbiteri trobem un fris de mènsules i uns dentats que trenquen la gran verticalitat que presenta. Els retaules que ornaven l’interior han desaparegut. Un altre element important que completava el conjunt, la ferramenta romànica de la porta, desaparegué durant la Guerra Civil espanyola. En resta sols un gran forrellat en forma de serp.