Església del Sant Sepulcre de Palera

Bisbat de Girona

Palera (Beuda)

17850 Beuda

Garrotxa

Nivell de protecció patrimonial: BCIN

Un dels edificis més notables entre els testimonis del romànic al comtat de Besalú que va esdevenir centre de pelegrinatge de primer ordre durant els segles XI i XII.

L’església del Sant Sepulcre de Palera és l’únic vestigi en bon estat que es conserva de l’antic monestir benedictí que s’aixecava en aquest indret, envoltat de boscos. És una església romànica del segle XI que s’esmenta en algun document des de l’any 1075. El lloc de Palera, però, seria esmentat pel comte bisbe Miró Bonfill gairebé cent anys abans. Des del principi seria un lloc de culte molt freqüentat, un centre de pelegrinatge, ja que una visita a aquesta església concedia els mateixos privilegis que visitar l’església homònima del Sant Sepulcre de Jerusalem. Palera va esdevenir una alternativa per aquells fidels que no podien emprendre el viatge a Terra Santa. Entrat el segle XII (1107) i fins a mitjans del segle XVI, l’abadia va passar a dependre –per voluntat expressa dels senyors de Palera, Arnau Gaufred i la seva esposa Brunichilda– del monestir de Santa Maria de Lagrasse, situat a la regió del Llenguadoc-Rosselló, de manera que s’hi establiria una comunitat benedictina que va fer necessària la construcció d’un conjunt de noves dependències annexes a l’església que s’adeqüessin a la nova vida monacal. L’església, que encara resta en peu, és de planta basilical de tres naus tancades amb una capçalera de tres absis. A l’absis nord hi trobem una imatge jacent de Crist, molt venerada en l’època pels cavallers de l’orde del Sant Sepulcre, custodis del temple. Tant a l’interior com a l’exterior regna una austeritat sense cap mena de decoració. Les dependències monàstiques es conserven en molt mal estat i del claustre tant sols ens han quedat un parell de fragments de capitells.