Església de Sant Víctor de Dòrria

Bisbat d'Urgell

Plaça de la Vila

17536 Dòrria (Toses)

Ripollès

972 736 392

www.toses.org

Nivell de protecció patrimonial: BCIN (tot el poble)

El temple fou consagrat pel bisbe Nantigís d’Urgell.  L’any 1977 foren descobertes i restaurades  les pintures murals romàniques que decoren l’interior de l’església. 

En un principi es considerava que l’església de Sant Víctor datava dels segles XI i XII però la descoberta, l’any 1997, de les pintures murals romàniques i l’estudi més acurat de l’estructura de l’edifici   permeten considerar que una part dels murs actuals són del segle X, quan es feu la primera consagració, i per tant, preromànics .  Al llarg del temps l’església s`ha modificat i s’han afegit diversos elements arquitectònics com la torre del campanar. 

Presenta  una única nau culminada amb un absis rectangular no diferenciat en la planta.  Posteriorment se substituí la coberta per un volta de canó, s’allargà la nau i es canvià la ubicació de la porta.  

A l’exterior, al costat de l’accés actual, es conserven les  restes de la porta original, amb forma d’arc de ferradura.

L’any 1997 foren descobertes les pintures murals romàniques i a l‘any 1998 s’inicià la a primera fase de restauració.  L’aspecte actual és el testimoni “real” que ens ha quedat del passat romànic de l’església.  Les pintures murals daten del segle XII. La zona central de la volta de l’absis quadrangular està presidida per una “Maiestas Domini”, a l’interior d’una màndorla  ovalada envoltada pels signes dels quatre evangelistes i una tríade d’àngels per banda, tot això, envoltat, a la vegada, per una sanefa geomètrica.  Al dessota de la sanefa  es pot veure l’agrupació d’apòstols en posició frontal, envoltada, per una altra sanefa decorativa diferent.   A la volta de la nau trobem la “Maiestas Mariae” asseguda amb l’Infant; a cada costat hi ha dos àngels que sostenen la màndorla enmig dels qual apareix la imatge d’un profeta.  El frontis de l’arc triomfal presenta imatges de possibles temes zodiacals.  També es van descobrir, a la capella lateral dreta, les restes d’una pintura al tremp d’època posterior, amb la imatge de dos personatges en un fons estrellat.

Bibliografia

    Dòrria, 1100 anys de vida, Miquel Sitjar

    Pintures Romàniques de l'Esglèsia de St. Víctor de Dòrria, Pere Rovira, MªTeresa Matas, Joan F.Cabestany i Fort