Església de Sant Sever, Museu de la Catedral, secció barroc

Arquebisbat de Barcelona

Carrer Sant Sever, 9

08002 Barcelona

Barcelonès

933 428 260

www.catedralbcn.org

L’Església de Sant Sever és un edifici d’estil barroc construït entre 1698 i 1705. La façana és obra de l’escultor Jeroni Escarabatxeres, i el seu interior conserva una espectacular mostra de retaules barrocs.

L’edifici, promogut per els beneficiaris de la catedral de Barcelona, va ser encarregat  a Jaume Arnaulides amb l’ajuda de Joan Fiter. L’obra es va dur a terme entre 1698 i 1705, encara que la data de consagració s’estipula entorn el 1703. L’edifici consta de nau única amb capçalera poligonal i capelles laterals. La façana, obra de Jeroni Escarabatxers s’articula a través de la porta rectangular, emmarcada amb dobles pilastres i llinda, tot amb decoració geomètrica inscrita dins de cassetons amb cert regust clàssic. Al frontó dos angelets sostenen un escut amb la mitra, fent referència a la condició de bisbe de Sant Sever. Aquest, apareix esculpit coronant la façana dins d’una fornícula. L’interior, que conserva la decoració original d’esgrafiats obra del mateix Escarabatxers, va ser restaurat per J.M. Perias al 1911.  A més, és conserva una col·lecció de 5 retaules d’època barroca i inicis del neoclassicisme, del quals cal destacar el de l’altar major, obra de l’escultor d’origen vigatà Pere Costa. Te un especial interès també l’orgue barroc, que és un dels més antics de Catalunya, la decoració d’estucats  i les claus de volta de la sagristia creats pel mateix Joan Fiter, i els vitralls atribuïts a Francesc Saladrigues. L’església, una de les poques que no va ser destruïda duran la Guerra Civil.