Església de Sant Joan de Boí

Bisbat d'Urgell

Plaça de Treio, s/n

25527 Boí

Alta Ribagorça

973 696 715

info@centreromanic.com

www.centreromanic.com

Durada recomanada de la visita:1h

Nivell de protecció patrimonial: Patrimoni Mundial de la Humanitat

Dedicada a Sant Joan Baptista, l’església es troba a l’entrada de la vila de Boí,  centre polític tradicional de la vall. Ubicada sota la roca on hi havia hagut el castell, aquesta fou una de les parròquies més importants de la zona.

Sant Joan de Boí és, de tota la vall, l’església que conserva més elements arquitectònics del primer moment constructiu que es produeix a la vall de Boí. Mitjançant una adient restauració iniciada a finals dels anys setanta, l’edifici recuperà la seva primitiva estructura, concretada a partir d’un pla basilical de tres naus, capçades, a llevant, per sengles absis semicirculars, dels quals manca els de la nau central. Les naus són separades per quatre arcades semicirculars adovellades que recolzen sobre unes curtes i massisses columnes. A partir de les arcades es desenrotllen els murs divisoris de les naus que, conjuntament amb els perimetrals, sostenen la coberta de fusta que abraça les tres naus, exterioritzada amb una teulada de doble pendent, recoberta amb llicorelles. L’accés al temple es fa a través d’un portal situat al mur de ponent, obert posteriorment, que substituí a l’original, ara reobert, emplaçat al mur nord i cobert amb un arc de mig punt adovellat, extradossat amb una segon arquet de lloses, disposat a manera d’arquivolta. Probablement aquest portal havia estat protegit per un pòrtic.

El campanar, adscrit a la mateixa tipologia que els altres campanars que es troben a la vall de Boí,  s’adossa a la nau lateral sud, a frec de la capçalera, amb comunicació a la nau per una porta coberta amb un arc de mig punt. Tot i que és prou esvelt, només conserva dos pisos originals, ja que el fragment que s’aixeca a partir del segon pis respon a un sobrealçament posterior.

Conservades actualment al Museu Nacional d’Art de Catalunya, les pintures murals de Sant Joan de Boí conformen el que es considera un dels primers conjunts de pintura del romànic català. La seva cronologia, cap al 1100, s’ha establert de manera indirecta per l’arquitectura de l’edifici i la comparació amb les pintures de les altres esglésies de la vall de Boí: Sant Climent i Santa Maria de Taüll. D’aquest conjunt es conserva bàsicament la pintura de les naus laterals i dels arcs de separació de les naus, suficient per constatar un ric programa iconogràfic àmpliament referit a la història de la Redempció. S’hi representen escenes exemplars de la vida de sants, el fragment més important de les quals és la lapidació de Sant Esteve, un vast repertori animalístic de caràcter moralitzant (principalment als intradossos dels arcs) i una escena amb joglars, molt poc freqüent, que en aquest cas s’ha d’entendre com un cant de lloança al Senyor. També hi havia una representació del Judici Final de la qual formaven part els fragments conservats del Paradís, l’Infern i el drac apocalíptic.

Bibliografia

  "El simbolismo del templo cristiano", Jean Hani

  "La pintura románica en Cataluña", Joan Sureda

  Catalunya Romànica, volum XVI, Ribagorça-Enciclopèdia Catalana

  Guia d'Art Romànic.Museu Nacional d'Art de Catalunya

  L'arquitectura romànica a Catalunya, Puig i Cadafalch

  Muntanyes Maleïdes (la llengenda dels tres campanars), Pep Coll