Església de Sant Cugat i Sant Jaume de Moja

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

Plaça de l'Església

08734 Moja

Alt Penedès

93 892 06 46

Durada recomanada de la visita:30 min

Adossada a l'actual parròquia de Sant Jaume, que data del s. XIX, trobem un temple romànic d'entre el s. XI i XII del que en destaca, entre d'altres elements, el seu campanar sobre el cimbori

La primera documentació que fa esment al temple de Sant Cugat, també conegut com a Sant Esteve, data del 1098 i es tracta d’una butlla papal que el vincula al monestir de Sant Cugat. Aquesta edificació està formada d’una sola nau amb absis semicircular, coberta amb volta de canó i arcs faixons, tot construït amb un carreu ben escairat.  

Exteriorment el temple només presenta decoració a l’espai absidal, que s’aixeca sobre un petit sòcol i té la tradicional decoració llombarda d’arcuacions cegues i lesenes, i la coberta, a dues aigües amb teula àrab. Aquesta sobrietat també es manifesta a l’entrada principal que presenta una decoració molt senzilla que s’articula a partir d’un arc de mig punt, ultrapassat amb una línia d’imposta molt marcada i un guardapols que ressegueix les dovelles que el creen. Per altra banda, si alcem el cap veurem el campanar, de planta quadrada d’un sol pis, que té als quatre vents una finestra geminada sostinguda per una columna amb capitells decorats amb motius vegetals, coronat per una teulada piramidal.

Pel que fa a l’interior, hi trobem dues capelletes rectangulars, afegides segurament el s. XIII sobre l’arc presbiteral, de menor altura que la nau i formen en planta un fals transsepte. D’altra banda, penjada al mur septentrional de la nau, hi ha un petit sarcòfag gòtic amb coberta de dos aiguavessos i front decorat amb arcuacions apuntades i entrellaçades que recolza en dues mènsules decorades amb permòdols a l’extrem inferior i rostres humans, esculpits de manera sintètica, a la part superior.  

Just al costat d’aquesta construcció hi trobem l’actual parròquia, obres incentivades el segle XIX després que el temple antic quedés petit. El nou edifici està compost de tres naus cobertes amb volta faixada per arcs de mig punt i sostingudes per columnes cilíndriques i capitells bizantinistes. L’església està sota l’advocació de Sant Jaume. El s. XV ja es té constància d’una doble advocació (Sant Cugat i Sant Jaume) i, amb el temps, l’última advocació es va acabar imposant a la primitiva.  

Elements a destacar

Portada romànica
Absis romànic
Campanar sobre el creuer

horaris

A convenir