Església de Sant Cugat i Sant Jaume de Moja

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

Plaça de l'Església, s/n

08734 Moja

Alt Penedès

938 920 646 / 938 903 502

santjaume512@bisbatsantfeliu.cat

Adossada a l'actual parròquia de Sant Jaume, que data del s. XIX, trobem una capella romànica dels s. XI i XII del que en destaca el seu campanar sobre el cimbori

L’actual parròquia, dedicada a Sant Jaume, és un edifici de tres naus cobertes amb volta faixada per arcs de mig punt sostinguda per columnes cilíndriques i capitells bizantinistes. Té, a més, una planta semicircular amb pintures de Agustí Ferrer. El conjunt data de finals del s. XIX. 

Al costat hi ha l’edifici de Sant Cugat, a vegades identificat com capella de Sant Esteve, d’una sola nau amb absis semicircular coberta amb volta de canó i arcs faixons, tot construït amb un carreu ben escairat. A l’arc presbiteral s’hi afegeixen, segurament al s. XIII, dues capelletes rectangulars amb obertura de arcs apuntats. Sobre el creuer hi ha el campanar de planta quadrada d’un sol pis, que té als quatre vents una finestra geminada sostinguda per una columna amb capitells decorats amb motius vegetals, coronat per una teulada piramidal. A l’exterior, l’absis té la tradicional decoració llombarda d’arcuacions cegues i lesenes, i la coberta de l’edifici és a dues aigües amb teula àrab. L’entrada principal presenta una decoració molt senzilla, que s’articula a partir d’un arc de mig punt ultrapassat amb una línia d’imposta molt marcada i un guardapols que ressegueix les dovelles que creen l’arc. S’ha de posar en rellançava un sarcòfag que possiblement data d’època gòtica i que està ubicat a l’interior del recinte. La tapa és a dues aigües i la decoració  es gestiona a partir d’arcs apuntats. Aquest està sostingut per mènsules amb rostres humans esculpits de manera sintètica. 

La primera documentació que fa esment de la construcció porta per data el 1098 i és una butlla papal que la vincula  al monestir de Sant Cugat. Al s. XIX la parròquia va quedar petita, i s’incentivaren les obres de la nova església ja mencionada. Aquest fet es va aprofitar per a fer una restauració de l’edifici de Sant Cugat.