Agenda

Et suggerim

La capella de Santa Úrsula, confraria del Sant Sepùlcre, de la Catedral de Girona

21/04/2019

Descripció

La decoració de la capella està disposada de tal manera que engloba tot el misteri de la glorificació de Jesucrist, que comprèn la mort, la resurrecció i l'ascensió al cel. La primera part s'expressa amb l'estàtua jacent de Crist, desfigurat pels torments de la passió redemptora. La segona està continguda en el tapís de la col·lecció de Joan Ferrer (circa 1560), que descriu majestuosament el Crist sortint trionfant de la sepultura. La tercera el vitrall (...) l'ascensió gloriosa de Crist al cel. (...) Per acta capitular de 4 de novembre de 1958 consta que "el canonge Noguer, director de la confraria del Sant Sepulcre, presentà un projecte per a la construcció d'un nou altar en la capella, ans dedidaca a santa Úrsula, que havia estat concedida a la meritòria confraria. El projecte fou elaborat per l'arquitecte Joaquim Masramon i, previs nombrosos retocs, fou aprovat pel senyor bisbe. (...) Per la condició obligada de les actes capitulars, no hi consten més detalls; però tots sabem que l'estàtua jacent fou realitzada per l'escultor Domènec Fita, el qual també féu el disseny de la vidriera de colors que decora el finestral. (...) El vitrall és obra de la casa Bonet, de Barcelona, fou dirigit per Fita i tota la restauració de la capella es féu sota la direcció del meritat arquitecte senyor Masramon.