Agenda

El cicle de Nadal

Els Savis visiten Herodes

31/12/2018

Descripció

Després que Jesús va néixer a Betlem de Judea, en temps del rei Herodes, vingueren uns savis d’Orient i, en arribar a Jerusalem, preguntaven:

—On és el rei dels jueus que ha nascut? Hem vist sortir a l’Orient la seva estrella i venim a adorar-lo. 
    

Quan el rei Herodes ho va saber, es va contorbar, i amb ell tot Jerusalem. Herodes va convocar tots els grans sacerdots i els mestres de la Llei que hi havia entre el poble i els preguntava on havia de néixer el Messies. Ells li respongueren: 
    

—A Betlem de Judea. Així ho ha escrit el profeta: 
   

“I tu Betlem, terra de Judà, no ets de cap manera la més petita 
de les principals viles de Judà, perquè de tu sortirà un príncep 
que pasturarà Israel, el meu poble”
   

Llavors Herodes cridà en secret els savis i va demanar-los el moment exacte en què se’ls havia aparegut l’estrella; després els encaminà a Betlem dient-los: 
    

—Aneu i informeu-vos amb exactitud d’aquest infant; i quan l’haureu trobat, feu-m’ho saber, perquè jo també pugui anar a adorar-lo.

 

Evangeli de Mateu. (MT 2, 1-8)

 

 

 

 


Escena a les pintures del presbiteri de la Seu Vella
S. XIV
Seu Vella de Lleida