Agenda

El cicle de Nadal

Adoració dels pastors

28/12/2018

Descripció

Quan els àngels els deixaren i se’n tornaren cap al cel, els pastors es deien entre ells:

—Anem a Betlem a veure això que ha passat i que el Senyor ens ha fet saber.

Hi anaren, doncs, de pressa i trobaren Maria i Josep, amb el nen posat a la menjadora. En veure-ho, van contar el que els havien anunciat d’aquell infant. Tothom qui ho sentia quedava meravellat del que explicaven els pastors. Maria guardava tot això en el seu cor i ho meditava.  Després els pastors se’n tornaren, glorificant Déu i lloant-lo pel que havien vist i sentit:  tot ho van trobar tal com els ho havien anunciat.

 

Evangeli de Lluc. (LC 2, 14-20)

 


Escena de la pradel·la del retaule de l'Anunciació de la Catedral de Girona
1715-1725
Pau Costa
Catedral de Santa Maria de Girona | Bisbat de Girona