Agenda

El cicle de Nadal

Visitació

21/12/2018

Descripció

Per aquells dies, Maria se n’anà de pressa a la Muntanya, en un poble de Judà, va entrar a casa de Zacaries i saludà Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria, l’infant va saltar dins les seves entranyes, i Elisabet quedà plena de l’Esperit Sant. Llavors va exclamar amb totes les forces:

—Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes! Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor em vingui a visitar? Tan bon punt he sentit la teva salutació, l’infant ha saltat de goig dins les meves entranyes. Feliç tu que has cregut: allò que el Senyor t’ha anunciat es complirà. (...)

Evangeli de Lluc (LC 1, 39-56)

 

 

 

 

 


Escena del lateral d'altar de Sant Andreu de Sagàs
Últim quart del s. XII
Museu Diocesà i Comarcal de Solsona