VISITA PER GRUPS

Els sostres de la catedral de Vic

Visita guiada

Els retaules barrocs del Solsonès

Itinerari guiat

El romànic menut de la Plana

Itinerari guiat