Església de Sant Quirze de Pedret

Bisbat de Solsona

Camí de Pedret

08600 Cercs

Berguedà

Durada recomanada de la visita:20 min

Nivell de protecció patrimonial: BCIN

Església romànica, bastida entre els s. IX i X, amb construccions mossaràbigues i pintures preromàniques i romàniques. Constitueix un dels edificis més destacats de l'època romànica de tot Catalunya.

Al 983 tenim la primera notícia de l’indret, essent un dels dominis del monestir de Sant Llorenç prop Bagà. Actuà com a església parroquial des de finals de l’època medieval, tal com es pot llegir en un document de 1312. 
Es tracta d’un edifici de tres naus, les quals evidencien diferents fases constructives. La nau central correspon a la nau única del primer temple del s. IX, mentre que les laterals són fruit d’una ampliació del s. X. La capçalera està formada per tres absis, el central és trapezoïdal mentre que els laterals són de planta de ferradura. Els absis estan connectats mitjançant arcs de ferradura adovellats. L’absis central es cobreix amb volta de canó ultrapassada i les dues absidioles laterals amb volta esfèrica un xic aplanada. Entre els s. XI i XIII i durant el segle XVIII l’edifici fou objecte de diferents transformacions.
A l’interior hi ha restes de pintures murals originals i també reproduccions d’altres fragments que actualment es conserven al Museu diocesà i comarcal de Solsona i al MNAC. Aquests vestigis pictòrics daten del s. X i del s. XI. Són molt interessants les pintures preromàniques, un dels pocs exemple de pintura mural del s. X conservada a Catalunya.
A l’exterior, d’un caràcter rústec, en destaca la porta d’accés al temple, construcció que es correspon amb les reformes fetes a Pedret en època romànica. La portada és formada per dos arcs de mig punt en degradació i adovellats que arrenquen d’una imposta. Aquesta és suportada a partir de dues columnes amb els seus respectius capitells, força malmesos. D’època romànica, però a l’interior, també es conserva una pila baptismal decorada amb relleus molt esquemàtics. Antigament aquesta pila s’ubicava a l’exterior del temple.

Elements a destacar

L’Orant (original al Museu diocesà i comarcal de Solsona)
Còpia de les pintures (atribuïdes al cercle pictòric del mestre de Pedret) que destaquen per la qualitat artística, iconogràfica i per la seva primerenca influència italiana. De les originals, una gran part són al Museu diocesà i comarcal de Solsona, i una altra part al MNAC.

horaris

Dissabtes, diumenges i festius./ Estiu: d'11h a 14h i de 17h a 19 h. Hivern: d'11h a 14h.